ที่อยู่:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

319 วังจันทร์เกษม ถ.ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300

โทร. 02-628-5643, 02-281-9809 ต่อ 440 - 443 โทรสาร : 02-2829241
ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)