ระบบข้อมูลสถิติการศึกษา EDU Statistics (คลิก)


สถิติการศึกษา


สถิติการศึกษาที่มีผู้เรียกใช้ประจำ

สถิติและข้อมูลพื้นฐาน

สถิติข้อมูลประชากร

      • พ.ศ. 2557

สถิติข้อมูลงบประมาณ

      • ปีงบประมาณ 2557

    

ปีการศึกษา 2563

  • รายชื่อสถานศึกษา ในระบบ นอกระบบ จำแนกรายสังกัด รายจังหวัด ปีการศึกษา 2563 [ประมวลผล ณ วันที่ 25 มี.ค.63] ดาวน์โหลด

 

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2552


สภาพการศึกษาของไทย

ปีการศึกษา 2555 – 2556

ปีการศึกษา 2553 (จังหวัดนำร่อง)