A+ R A-
28 กรกฎาคม 2559
English Thai

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สป.

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สป.

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สป. วันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ โรงแรม โฮเต็ล เด ม๊อค เข...

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

การประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรม เดอะ...

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ดาวน...

คู่มือการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

คู่มือการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐให้จัดทำแนวนโยบ...

สถิติการศึกษาฉบับย่อ ประจำปี

 • สถิติการศึกษาฉบับย่อ ประจำปี 2555

  2555
 • สถิติการศึกษาฉบับย่อ ประจำปี 2554

  2554
 • สถิติการศึกษาฉบับย่อ ประจำปี 2553

  2553
 • สถิติการศึกษาฉบับย่อ ประจำปี 2552

  2552
 • สถิติการศึกษาฉบับย่อ ประจำปี 2551

  2551
 • สถิติการศึกษาฉบับย่อ ประจำปี 2550

  2550
 • สถิติการศึกษาฉบับย่อ ประจำปี 2549

  2549
 • สถิติการศึกษาฉบับย่อ ประจำปี 2548

  2548
 • สถิติการศึกษาฉบับย่อ ประจำปี 2547

  2547
 • สถิติการศึกษาฉบับย่อ ประจำปี 2556

  2556

เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ

 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 2554

  ระเบียบ
 • คู่มือ
 • แผนปฏิบัิติการฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาแห่งชาติ

  แผนปฏิบัติการ
 • รายงานการวิจัยเพื่อจัดทำศูนย์สารสนเทศด้านการศึกษาแห่งชาติ

  รายงานการวิจัย
 • รายงานการติดตามประเมินผลภารกิจด้านข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

  รายงาน
 •  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
 • คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลด้านการศึกษา

  คู่มือ (เดิม)

ข้อมูลสถิติด้านการศึกษา

Hot ประชาสัมพันธ์

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานที่จัดการศึกษา

หน่วยงานที่เกียวข้อง

แบบสอบถาม ความพึงพอใจของการให้บริการ

ติดต่อเรา

ผู้เยี่ยมชม

1678659
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
87
400
2277
1572844
15739
10578
1678659

ไอพีของคุณ: 54.81.215.140
เวลาเซิร์ฟเวอร์: 2016-07-28 02:07:27