A+ R A-
21 กันยายน 2557
English Thai

 

ดาวน์โหลดคู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

ดาวน์โหลดคู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

ดาวน์โหลด คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา แบบจัดเก็บข้อมูลสถิติ ประจำปีการศึกษา 2557 ...

การประชุมการจัดทำรหัสมาตรฐานกลางของกระทรวงศึิกษาธิการ

การประชุมการจัดทำรหัสมาตรฐานกลางของกระทรวงศึิกษาธิการ

การจัดทำรหัสมาตรฐานกลางของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมเสมารักษ์ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ การป...

 

รายงานสถิติด้านการศึกษา

ข้อมูลสถิติด้านการศึกษา DevInfo (4 จังหวัด นำร่อง)

ข้อมูลสถิติรายสถานศึกษา

ตารางวิเคราะห์ข้อมูลสถิติหลายมิติ

 

เอกสารเผยแพร่

 

 

คู่มือการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

คู่มือการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งขอความร่วมมือหน่วยงานของรัฐให้จัดทำแนวนโยบ...

การกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

การกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ทก ๐๑๐๐.๔/๗๖๓๐ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอ...

สถิติการศึกษาฉบับย่อ ประจำปี

 • สถิติการศึกษาฉบับย่อ ประจำปี 2556

  2556
 • สถิติการศึกษาฉบับย่อ ประจำปี 2555

  2555
 • สถิติการศึกษาฉบับย่อ ประจำปี 2554

  2554
 • สถิติการศึกษาฉบับย่อ ประจำปี 2553

  2553
 • สถิติการศึกษาฉบับย่อ ประจำปี 2552

  2552
 • สถิติการศึกษาฉบับย่อ ประจำปี 2551

  2551
 • สถิติการศึกษาฉบับย่อ ประจำปี 2550

  2550
 • สถิติการศึกษาฉบับย่อ ประจำปี 2549

  2549
 • สถิติการศึกษาฉบับย่อ ประจำปี 2548

  2548
 • สถิติการศึกษาฉบับย่อ ประจำปี 2547

  2547

เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ

 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 2554

  ระเบียบ
 • คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

  คู่มือ
 • แผนปฏิบัิติการฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาแห่งชาติ

  แผนปฏิบัติการ
 • รายงานการวิจัยเพื่อจัดทำศูนย์สารสนเทศด้านการศึกษาแห่งชาติ

  รายงานการวิจัย
 • รายงานการติดตามประเมินผลภารกิจด้านข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

  รายงาน
 •  
  แผนยุทธศาสตร์ฯ
 • คู่มือการบริหารจัดการข้อมูลด้านการศึกษา

  คู่มือ (เดิม)

ข้อมูลสถิติด้านการศึกษา

Hot ประชาสัมพันธ์

กระทรวงศึกษาธิการ

หน่วยงานที่จัดการศึกษา

หน่วยงานที่เกียวข้อง

แบบสอบถาม ความพึงพอใจของการให้บริการ

ติดต่อเรา

ผู้เยี่ยมชม

1049883
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
712
1633
712
936692
40688
61038
1049883

ไอพีของคุณ: 54.82.69.190
เวลาเซิร์ฟเวอร์: 2014-09-21 09:01:26