แท็บสำหรับข่าว

IMAGE การประชุมวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการติดตามผลการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ
วันจันทร์, 08 พฤษภาคม 2560
กำหนดการประชุมวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการติดตามผลการปฏิบัติงานและการตัดสินใจในวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2560 ณ... อ่านต่อ ...
ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
วันพุธ, 18 พฤศจิกายน 2558
ประกาศคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา... อ่านต่อ ...
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
วันจันทร์, 06 ตุลาคม 2557
    คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์... อ่านต่อ ...
ตรวจสอบข้อมูล EFA
วันอังคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2558
  ดาวน์โหลดเอกสาร       อ่านต่อ ...
การจัดทำรายละเอียดของรายการสถิติทางการศึกษา (OS Metadata)
วันอังคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2558
  คำชี้แจงเพิ่มเติม... อ่านต่อ ...

สถิติการศึกษาฉบับย่อ ประจำปี

ประจำปี 2558

ประจำปี 2558

ประจำปี 2557

ประจำปี 2557

ประจำปี 2556

ประจำปี 2556

ประจำปี 2555

ประจำปี 2555

ประจำปี 2554

ประจำปี 2554

ประจำปี 2553

ประจำปี 2553

ประจำปี 2552

ประจำปี 2552

ประจำปี 2551

ประจำปี 2551

ประจำปี 2550

ประจำปี 2550

ประจำปี 2549

ประจำปี 2549

ประจำปี 2548

ประจำปี 2548

ประจำปี 2547

ประจำปี 2547

ประจำปี 2546

ประจำปี 2546

ประจำปี 2545

ประจำปี 2545

ประจำปี 2544

ประจำปี 2544

ประจำปี 2543

ประจำปี 2543

ประจำปี 2542

ประจำปี 2542

ประจำปี 2541

ประจำปี 2541

ประจำปี 2540

ประจำปี 2540

ประจำปี 2539

ประจำปี 2539

ประจำปี 2538

ประจำปี 2538

ประจำปี 2537

ประจำปี 2537

ประจำปี 2536

ประจำปี 2536

ประจำปี 2535

ประจำปี 2535