การประชุมจัดทำข้อเสนอโครงการงบประมาณด้านบูรณาการระบบข้อมูลด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นาย พีระ  รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุม จัดทำข้อเสนอโครงการงบประมาณด้านบูรณาการระบบข้อมูลด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนหน่วยงานภายนอกที่จัดการศึกษา จำนวน 62 คน ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมระดมความเห็นและกำหนดกรอบทิศทางและเป้าหมายการบูรณาการระบบข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศ สำหรับใช้ในการจัดทำข้อเสนอโครงการด้านระบบข้อมูลด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในภาพรวมของประเทศให้เป็นไปตามแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ต่อไป

 

 

IMG 0083

 

 

IMG 0086

 

IMG 0065

 

 

01

 

02

 

 

 • IMG_0035
 • IMG_0042
 • IMG_0045
 • IMG_0046
 • IMG_0047
 • IMG_0049
 • IMG_0051
 • IMG_0053
 • IMG_0055
 • IMG_0056
 • IMG_0059
 • IMG_0064
 • IMG_0069
 • IMG_0071
 • IMG_0072
 • IMG_0075
 • IMG_0076
 • IMG_0077
 • IMG_0078
 • IMG_0085
 • IMG_0090
 • IMG_0095
 • IMG_0096
 • IMG_0097
 • IMG_0110
 • IMG_0111
 • IMG_0112
 • IMG_0113
 • IMG_0115
 • IMG_0116
 • IMG_0117
 • IMG_0118
 • IMG_0119
 • IMG_0120
 • IMG_0127
 • IMG_0130
 • IMG_0135
 • IMG_0139
 • IMG_0148
 • IMG_0153
 • IMG_0157
 • IMG_0164
 • IMG_0168
 • IMG_0170
 • IMG_0173
 • IMG_0177
 • IMG_0181
 • IMG_0184

Simple Image Gallery Extended