ประชุมหารือ เรื่อง ปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลรายบุคคลนักเรียน นักศึกษา และผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1

          วันที่ 8 สิงหาคม 2561  นาย พีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง ปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลรายบุคคลนักเรียน นักศึกษา และผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคาร รัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 22 คน วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อร่างมาตรการ เรื่อง การแก้ไขปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูลรายบุคล นักเรียน นักศึกษา และผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 

 

10.08

 

 

 • IMG_0201
 • IMG_0202
 • IMG_0204
 • IMG_0205
 • IMG_0206
 • IMG_0207
 • IMG_0213
 • IMG_0214
 • IMG_0221
 • IMG_0233
 • IMG_0235
 • IMG_0238
 • IMG_0241
 • IMG_0242
 • IMG_0244
 • IMG_0247
 • IMG_0249

Simple Image Gallery Extended