นายอาคม ศาณศิลปิณ ผอ.กลุ่มระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ ศทก.สป. เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศ และจัดทำแผนที่ตั้งสถานศึกษา ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดน่าน ในระหว่างวันที 6-7 สิงหาคม 2561

 

S 20594696

 

  • S__20594696
  • S__20594697
  • S__20594698
  • S__20594699
  • S__20594700
  • S__31842358
  • S__31842359
  • S__31842360

Simple Image Gallery Extended