การประชุมคณะกรรมการพัฒนา Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4/2561     

 

     เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้จัด การประชุมคณะกรรมการพัฒนา Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนา Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการพัฒนา Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายโศภณ  นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นาย พีระ  รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการพัฒนา Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากองค์กรหลัก หน่วยงานในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนจากหน่วยงาสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้แทนจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนจาก UNICEF หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 36 คน

 

IMG 0542

 

 • 1
 • 10
 • 11
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • IMG_0546
 • IMG_0548
 • IMG_0555
 • IMG_0562
 • IMG_0566

Simple Image Gallery Extended