วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนา Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเปิดใช้งานระบบอย่างสมบูรณ์ และกระทรวงสามารถนำเสนอผลการพัฒนาฐานข้อมูล Big Data ของกระทรวงร่วมกับ 20 กระทรวงได้ โดยมีนายโศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการพัฒนา Big Data ของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 27 คน

 

bigdata251061

 

BigData 01251061

BigData 03251061

BigData 04251061

BigData 02251061

 

 • BigData_ครงท_5_๑๘๑๐๒๖_0001
 • BigData_ครงท_5_๑๘๑๐๒๖_0002
 • BigData_ครงท_5_๑๘๑๐๒๖_0003
 • BigData_ครงท_5_๑๘๑๐๒๖_0004
 • BigData_ครงท_5_๑๘๑๐๒๖_0005
 • BigData_ครงท_5_๑๘๑๐๒๖_0008
 • BigData_ครงท_5_๑๘๑๐๒๖_0010
 • BigData_ครงท_5_๑๘๑๐๒๖_0011
 • BigData_ครงท_5_๑๘๑๐๒๖_0013
 • BigData_ครงท_5_๑๘๑๐๒๖_0015
 • BigData_ครงท_5_๑๘๑๐๒๖_0016
 • BigData_ครงท_5_๑๘๑๐๒๖_0018
 • BigData_ครงท_5_๑๘๑๐๒๖_0019
 • BigData_ครงท_5_๑๘๑๐๒๖_0021

Simple Image Gallery Extended