วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้จัดการประชุมหารือการดำเนินงานการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันในประเด็นต่างๆ เช่น การส่งข้อมูลล่าช้า การปัดจุดทศนิยมของผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) และกำหนดโปรแกรมที่ใช้ในการออกผลการเรียน (GPAX) และออกใบ ปพ.1 เพื่อให้ทันตามกำหนดการรับ - ส่ง ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) เพื่อใช้ประกอบบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนจากหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 33 คน

 

05.11.61.2

 

 • 05.11.61.2
 • 1
 • 2
 • 3
 • ประชมTCAS_21161_๑๘๑๑๐๒_0002
 • ประชมTCAS_21161_๑๘๑๑๐๒_0003
 • ประชมTCAS_21161_๑๘๑๑๐๒_0005
 • ประชมTCAS_21161_๑๘๑๑๐๒_0006
 • ประชมTCAS_21161_๑๘๑๑๐๒_0007
 • ประชมTCAS_21161_๑๘๑๑๐๒_0008
 • ประชมTCAS_21161_๑๘๑๑๐๒_0009
 • ประชมTCAS_21161_๑๘๑๑๐๒_0010
 • ประชมTCAS_21161_๑๘๑๑๐๒_0011
 • ประชมTCAS_21161_๑๘๑๑๐๒_0012
 • ประชมTCAS_21161_๑๘๑๑๐๒_0013
 • ประชมTCAS_21161_๑๘๑๑๐๒_0014
 • ประชมTCAS_21161_๑๘๑๑๐๒_0015
 • ประชมTCAS_21161_๑๘๑๑๐๒_0016
 • ประชมTCAS_21161_๑๘๑๑๐๒_0017
 • ประชมTCAS_21161_๑๘๑๑๐๒_0018

Simple Image Gallery Extended