วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้จัดการประชุมหารือการดำเนินงานการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันในประเด็นต่างๆ เช่น การส่งข้อมูลล่าช้า การปัดจุดทศนิยมของผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) และกำหนดโปรแกรมที่ใช้ในการออกผลการเรียน (GPAX) และออกใบ ปพ.1 เพื่อให้ทันตามกำหนดการรับ - ส่ง ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) เพื่อใช้ประกอบบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนหน่วยงานภายนอกที่จัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 24 คน

 

001.5.11.61

 

001.5.11.61.2

001.5.11.61.3

 

 • 1
 • 2_2
 • 3
 • 4
 • ประชมTCAS_51161_๑๘๑๑๐๕_0009
 • ประชมTCAS_51161_๑๘๑๑๐๕_0010
 • ประชมTCAS_51161_๑๘๑๑๐๕_0011
 • ประชมTCAS_51161_๑๘๑๑๐๕_0012
 • ประชมTCAS_51161_๑๘๑๑๐๕_0013
 • ประชมTCAS_51161_๑๘๑๑๐๕_0015
 • ประชมTCAS_51161_๑๘๑๑๐๕_0016
 • ประชมTCAS_51161_๑๘๑๑๐๕_0018
 • ประชมTCAS_51161_๑๘๑๑๐๕_0019
 • ประชมTCAS_51161_๑๘๑๑๐๕_0020
 • ประชมTCAS_51161_๑๘๑๑๐๕_0021
 • ประชมTCAS_51161_๑๘๑๑๐๕_0022
 • ประชมTCAS_51161_๑๘๑๑๐๕_0024
 • ประชมTCAS_51161_๑๘๑๑๐๕_0025
 • ประชมTCAS_51161_๑๘๑๑๐๕_0028
 • ประชมTCAS_51161_๑๘๑๑๐๕_0029
 • ประชมTCAS_51161_๑๘๑๑๐๕_0030
 • ประชมTCAS_51161_๑๘๑๑๐๕_0031
 • ประชมTCAS_51161_๑๘๑๑๐๕_0032
 • ประชมTCAS_51161_๑๘๑๑๐๕_0033
 • ประชมTCAS_51161_๑๘๑๑๐๕_0034
 • ประชมTCAS_51161_๑๘๑๑๐๕_0035
 • ประชมTCAS_51161_๑๘๑๑๐๕_0036
 • ประชมTCAS_51161_๑๘๑๑๐๕_0037

Simple Image Gallery Extended