เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ประกาศแบบรายการข้อมูล ฐานข้อมูลกลาง และพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านข้อมูลสารสนเทศประจำปี ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำแผนปฏิบัติการนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยมี นายโศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 42 คน

 

1.29.11.61

2.29.11.61

3.29.11.61

4.29.11.61

5.29.11.61

7.29.11.61

 

 • IMG_2018
 • IMG_2020
 • IMG_2021
 • IMG_2023
 • IMG_2025
 • IMG_2026
 • IMG_2035
 • IMG_2036
 • IMG_2038
 • IMG_2039
 • IMG_2052
 • IMG_2055
 • IMG_2056
 • IMG_2060
 • IMG_2061
 • IMG_2063
 • IMG_2065
 • IMG_2073
 • IMG_2075
 • IMG_2076
 • IMG_2078
 • IMG_2081
 • IMG_2087
 • IMG_2088
 • IMG_2092

Simple Image Gallery Extended