วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ได้มีการประชุมเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียน ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารราชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเพื่อเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้เด็กทุกคนได้เข้าร่วม ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานพัฒนา Big Data ของภาครัฐและกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภายใน และผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 26 คน 

 

1.3.12.61

2.3.12.61

3.3.12.61

4.3.12.61

5.3.12.61

6.3.12.61

 

 • 0000
 • IMG_2094
 • IMG_2096
 • IMG_2098
 • IMG_2099
 • IMG_2101
 • IMG_2102
 • IMG_2104
 • IMG_2106
 • IMG_2115
 • IMG_2118
 • IMG_2123
 • IMG_2124
 • IMG_2128

Simple Image Gallery Extended