การประชุมยกร่างแผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2562 - 2564 ระห่วางวันที่ 7 - 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาครารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายศัจธร วัฒนะมงคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. เป็นประธานในการประชุม ผู้แทนจากหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนหน่วยงานภายนอกที่จัดการศึกษา

 

1

2

3

4

5

6

7

cats

 

 

 • ประชมยกรางแผนฯ_7-9_๑๙๐๑๐๘_0001
 • ประชมยกรางแผนฯ_7-9_๑๙๐๑๐๘_0003
 • ประชมยกรางแผนฯ_7-9_๑๙๐๑๐๘_0006
 • ประชมยกรางแผนฯ_7-9_๑๙๐๑๐๘_0007
 • ประชมยกรางแผนฯ_7-9_๑๙๐๑๐๘_0008
 • ประชมยกรางแผนฯ_7-9_๑๙๐๑๐๘_0009
 • ประชมยกรางแผนฯ_7-9_๑๙๐๑๐๘_0010
 • ประชมยกรางแผนฯ_7-9_๑๙๐๑๐๘_0011
 • ประชมยกรางแผนฯ_7-9_๑๙๐๑๐๘_0012
 • ประชมยกรางแผนฯ_7-9_๑๙๐๑๐๘_0013
 • ประชมยกรางแผนฯ_7-9_๑๙๐๑๐๘_0014
 • ประชมยกรางแผนฯ_7-9_๑๙๐๑๐๘_0015
 • ประชมยกรางแผนฯ_7-9_๑๙๐๑๐๘_0016
 • ประชมยกรางแผนฯ_7-9_๑๙๐๑๐๘_0017
 • ประชมยกรางแผนฯ_7-9_๑๙๐๑๐๘_0018
 • ประชมยกรางแผนฯ_7-9_๑๙๐๑๐๘_0019
 • ประชมยกรางแผนฯ_7-9_๑๙๐๑๐๘_0020
 • ประชมยกรางแผนฯ_7-9_๑๙๐๑๐๘_0021
 • ประชมยกรางแผนฯ_7-9_๑๙๐๑๐๘_0023
 • ประชมยกรางแผนฯ_7-9_๑๙๐๑๐๘_0024
 • ประชมยกรางแผนฯ_7-9_๑๙๐๑๐๘_0025
 • ประชมยกรางแผนฯ_7-9_๑๙๐๑๐๘_0026
 • ประชมยกรางแผนฯ_7-9_๑๙๐๑๐๘_0029
 • ประชมยกรางแผนฯ_7-9_๑๙๐๑๐๘_0034

Simple Image Gallery Extended

 

ดาวน์โหลด pptx ประกอบการประชุม

รวมภาพ_ประชุมยกร่างแผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา วันที่ 7 - 9 มกราคม 2562