ค้นหา

การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง ๔ ฐานข้อมูล

การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง ๔ ฐานข้อมูล

                             ท่านรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่านสุภัทร จำปาทอง ได้เปิดงานการการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าและรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลกลาง ๔ ฐานข้อมูล ในวันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น๑ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

IMG 3412

IMG 3386 IMG 3388

IMG 3400 IMG 3398

 

ป้ายนำทาง