ค้นหา

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์แบบจัดเก็บข้อมูล ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และจัดทำต้นฉบับคู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์แบบจัดเก็บข้อมูล ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และจัดทำต้นฉบับคู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ เดอะเปียโน รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

IMG 3799.

IMG 3618 IMG 3720

IMG 3723 IMG 3722

IMG 3726 IMG 3730

IMG 3731

เอกสารการประชุม

ป้ายนำทาง