ค้นหา

การประชุมวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการติดตามผลการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ

กำหนดการประชุมวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการติดตามผลการปฏิบัติงานและการตัดสินใจในวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2560 ณ แหลมสิงห์ แนชเชอรัลบีช รีสอร์ท อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

IMG 3865

IMG 3818 IMG 3896

IMG 3854 IMG 3874

IMG 3874 IMG 3905

ป้ายนำทาง