การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์แบบจัดเก็บข้อมูล ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และจัดทำต้นฉบับคู่มือการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ เดอะเปียโน รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

  • IMG_3618
  • IMG_3720
  • IMG_3722
  • IMG_3723
  • IMG_3726
  • IMG_3730
  • IMG_3731
  • IMG_3799

Simple Image Gallery Extended

เอกสารการประชุม