กำหนดการประชุมวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการติดตามผลการปฏิบัติงานและการตัดสินใจในวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2560 ณ แหลมสิงห์ แนชเชอรัลบีช รีสอร์ท อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

 

  • IMG_3818
  • IMG_3854
  • IMG_3865
  • IMG_3870
  • IMG_3874
  • IMG_3896
  • IMG_3905

Simple Image Gallery Extended