สถิติการศึกษา


สถิติการศึกษาที่มีผู้เรียกใช้ประจำ

สถิติและข้อมูลพื้นฐาน

สถิติข้อมูลประชากร

   • พ.ศ. 2557

สถิติข้อมูลงบประมาณ

   • ปีงบประมาณ 2557

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2552


สภาพการศึกษาของไทย

ปีการศึกษา 2555 – 2556

ปีการศึกษา 2553 (จังหวัดนำร่อง)


รายงานข้อมูลระดับพื้นที่

รายงานข้อมูลระดับจังหวัด

   • รายงานข้อมูลระดับจังหวัด 1
   • รายงานข้อมูลระดับจังหวัด 2
   • รายงานข้อมูลระดับจังหวัด 3

รายงานข้อมูลระดับกลุ่มจังหวัด

   • สำนักงานศึกษาธิการภาค  1  รายงานผลการประชุมการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศฯ
   • สำนักงานศึกษาธิการภาค  2  รายงานผลการประชุมการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศฯ
   • สำนักงานศึกษาธิการภาค  3  รายงานผลการประชุมการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศฯ
   • สำนักงานศึกษาธิการภาค  4  รายงานผลการประชุมการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศฯ
   • สำนักงานศึกษาธิการภาค  5  รายงานผลการประชุมการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศฯ
   • สำนักงานศึกษาธิการภาค  6  รายงานผลการประชุมการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศฯ
   • สำนักงานศึกษาธิการภาค  7  รายงานผลการประชุมการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศฯ
   • สำนักงานศึกษาธิการภาค  8  รายงานผลการประชุมการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศฯ
   • สำนักงานศึกษาธิการภาค  9  รายงานผลการประชุมการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศฯ
   • สำนักงานศึกษาธิการภาค 10  รายงานผลการประชุมการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศฯ
   • สำนักงานศึกษาธิการภาค 11  รายงานผลการประชุมการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศฯ
   • สำนักงานศึกษาธิการภาค 12  รายงานผลการประชุมการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศฯ
   • สำนักงานศึกษาธิการภาค 13  รายงานผลการประชุมการบริหารจัดการข้อมูลและสารสนเทศฯ