ค้นหา

ตารางความวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการสารสนเทศสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานและดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

เอกสารประกอบการประชุมวิเคราะห์ข้อมูลสนับสนุนการติดตามผลการปฏิบัติงานและการตัดสินใจ วนที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 ณ แหลมสิงห์ แนชเชอรัลบีช รีสอร์ท อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี

ดาวน์โหลดเอกสาร

ป้ายนำทาง